تبلیغات
ترنم وحی - چه امورى در شب قدر مقدر مى شود؟

در پـاسـخ ایـن سـؤ ال ، كـه چرا این شب ، شب قدر نامیده شده ؟ سخن بسیار گفته اند، از جمله اینكه :
1 - شـب قـدر بـه ایـن جـهـت
(قـدر) نـامـیـده شـده كـه جـمـیـع مـقـدرات بـندگان در تمام سـال در آن شب تعیین مى شود، شاهد این معنى سوره دخان است كه مى فرماید: انا انزلناه فـى لیـلة مـبـاركـة انـا كنا منذرین فیها یفرق كل امر حكیم : ما این كتاب مبین را در شبى پر بركت نازل كردیم ، و ما همواره انذار كننده بوده ایم ، در آن شب كه هر امرى بر طبق حكمت خداوند تنظیم و تعیین مى گردد (دخان - 3 و 4).
ایـن بـیـان هـمـاهـنـگ بـا روایـات مـتـعـددى اسـت كـه مـى گـویـد: در آن شـب ، مـقـدرات یـكـسـال انسانها تعیین مى گردد، و ارزاق و سرآمد عمرها، و امور دیگر، در آن لیله مباركه تفریق و تبیین مى شود.
البته این امر هیچگونه تضادى با آزادى اراده انسان و مساءله اختیار ندارد، چرا كه تقدیر الهى به وسیله فرشتگان بر طبق شایستگیها و لیاقتهاى افراد، و میزان ایمان و تقوى و پاكى نیت و اعمال آنها است .
یـعـنـى بـراى هـر كـس آن مقدر مى كنند كه لایق آن است ، یا به تعبیر دیگر زمینه هایش از ناحیه خود او فراهم شده ، و این نه تنها منافاتى با اختیار ندارد
و بلكه تاءكیدى بر آن است .
2 - بـعـضى نیز گفته اند آن شب را از این جهت شب قدر نامیده اند كه داراى قدر و شرافت عـظـیـمـى اسـت (نـظـیـر آنچه در آیه 74 سوره حج آمده است ما قدروا الله حق قدره آنها قدر خداوند را نشناختند).
3 - گـاه نـیـز گـفـتـه انـد بـه خـاطـر آن اسـت كـه قـرآن بـا تـمـام قـدر و مـنـزلتـش بر رسـول والا قـدر، و بـه وسـیـله فـرشـتـه صـاحـب قـدر نازل گردید.
4 - یـا ایـنـكـه شـبـى اسـت كـه مـقـدر شـده قـرآن در آن نازل گردد.
5 - یا اینكه كسى كه آن شب را احیاء بدارد صاحب قدر و مقام و منزلت مى شود.
6 - یا اینكه در آن شب ، آنقدر فرشتگان نازل مى شوند كه عرصه زمین بر آنها تنگ مى شود، چون تقدیر به معنى - تنگ گرفتن نیز آمده است مانند و من قدر علیه رزقه (طلاق - 7).
جمع میان تمام این تفسیرها در مفهوم گسترده
(لیلة القدر)
كام لا ممكن است هر چند تفسیر اول از همه مناسب تر و معروف تر است .
طبقه بندی: سوره مبارکه قــدر،  پرسمان، 
برچسب ها: قدر، چه امورى در شب قدر مقدر مى شود؟، شب قدر، پرسمان،

Share      
ارسال توسط محمد سرباز آقا
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
شناخت رهبری
شهدا


منابع
تفسیرنور ، تفسیر نمونه ، تفسیر تسنیم ، مجمع البیان ، تفسیر نور الثقلین، تفسیر برهان ،جامع اءحادیث الشیعه ،جامع الاءخبار، عوالى اللئالى ،
خبرنامه

Powered by WebGozar

اوقات شرعی
امکانات
SEO Stats powered by MyPagerank.Net